Informasjon om Driftsassistansen i Viken IKS


Driftsassistansen i Viken IKS (DaiV) er et interkommunalt selskap som eies av 13 kommuner. DaiV fungerer som et kompetansesenter for kommunene innen VA-området. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 1997 (Driftsassistansen i Østfold IKS). Ordningen ble videreført på fast basis fra januar 2000 og senere utviklet i tråd med eierkommunenes behov for teknisk VA-kompetanse. Selskapet skiftet i 2020 navn til Driftsassistansen i Viken IKS (DaiV) som følge av fylkesammenslåingen.


Selskapets formål:

Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling.


En viktig funksjon for virksomheten er å utveksle erfaringer og kompetanse mellom medlemskommunene. I tillegg skal Driftsassistansen fungere som en faglig støttespiller i forbindelse med bygging og rehabilitering av ledningsnett, vann- og avløpsanlegg. Selskapet bistår også kommunene med implementering av nye krav fra myndighetene. Gjennom bedre dokumentasjon om anleggenes drift, bidrar driftsassistansen til bedre beslutningsgrunnlag for kommunene og statlige myndigheter. Videre bidrar selskapet til kompetanseutvikling i kommunene gjennom tilrettelegging av kursaktiviteter, konferanser, seminarer og fagturer.


Organisering:

Driftsassistansen i Viken ledes gjennom et representantskap hvor representanter fra medlemskommunene samles to ganger årlig. Den daglige styringen skjer gjennom et styre som består av 7 valgte representanter fra medlemskommunene.

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.