Bekkeprøver

Hvorfor er det viktig med bekkeprøver?

Regelmessig overvåking av bekker gjennom vannprøver gir oss muligheten til å oppdage eventuelle endringer i vannkvaliteten over tid. Dette er viktig for å kunne iverksette tiltak raskt dersom det oppdages forurensning, og for å sikre at vannet opprettholder et nivå som er trygt for rekreasjon, som bading og fiske, og for andre bruksområder.


Daiv utfører vurdering av bekker for å identifisere de mest relevante parameterne som skal måles. Vi benytter vår erfaringer for å fastslå hvilke faktorer som er aktuelle for bekken. Deretter sender vi prøvene til et akkreditert laboratorium for nøyaktig analyse.

Når analysen er fullført, utarbeider vi en rapport som fokuserer på de spesifikke parameterne vi har målt.

Kontakt :

Jan Fredrik Arnesen

Kvalitetsansvarlig-ing.

Mobil: 97164611

E-post: jan.arnesen@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.