Driftsassistansen i Viken - IKS

Driftsassistansen i Viken IKS – DaiV er et interkomunalselskap som eies av 13 kommuner.


DaiV har som formål å være et ressurs- og kompetansesenter innenfor vann- og avløpstjenester.


Selskapet skal levere tjenester innen driftsassistanse, planarbeid og kvalitetsarbeid. Vi utfører prøvetaking , kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling. En viktig funksjon er å utveksle erfaringer og kompetanse mellom medlemskommunene.


I tilegg koordinerer vi felles beredskap med kommunene i Østfold.


Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved. 

unsplash