Akkreditering

I Forurensningsforskriftens § 14-11 stilles det krav til at virksomheter som utfører prøvetaking på avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14, skal være akkreditert.


Driftsassistansen i Viken er akkreditert etter NS-EN ISO 17025:2017 og har i dag 10 renseanlegg inn under sitt akkrediteringsomfang:

  • Alvim renseanlegg (Sarpsborg kommune)
  • Bodal renseanlegg (Rakkestad kommune)
  • Bommen renseanlegg (Marker kommune)
  • Frogn renseanlegg (Frogn kommune)
  • Fuglevik renseanlegg (MOVAR)
  • Kambo renseanlegg (MOVAR)
  • Remmendalen renseanlegg (Halden kommune)
  • Revaug renseanlegg (Indre Østfold kommune)
  • Mysen renseanlegg (Indre Østfold kommune)
  • Øra renseanlegg (Fredrikstad kommune)


Kontakt :

Kenneth Arnesen

Teknisk ansvarlig - Siv.ing

Mobil: 41537735

E-post: kenneth.arnesen@daiv.no

Jan Fredrik Arnesen

Kvalitetsansvarlig - ing.

Mobil: 97164611

E-post: jan.arnesen@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.