Industrikontroll

Driftsassistansen i Viken utfører prøvetaking av industripåslipp til offentlig avløpsnett. I henhold til virksomhetens utslippstillatelse kan det være aktuelt å benytte en uavhengig 3. part til prøvetaking for å ta ut representative prøver av påslippet. Daiv bistår flere virksomheter i Østfold fylke med uttak av representative prøver som analyseres ved akkreditert laboratorium. 

Kontakt :

Kenneth Arnesen

Daglig leder

Mobil: 415 37 735

E-post: kenneth.arnesen@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.