Innmåling av ledningsnett 

Vi har lang og allsidig erfaring innen oppmåling, dokumentasjon og registerering av kommunale og private VA anlegg. Ved bruk av Gemini VA har vi mulighet til å registere nytt og gammelt ledningsnett. 


Våre tjenster :

  • Regstrering av kommunale VA-anlegg
  • Registrering av private VA-anlegg
  • KOSTRA, MATS rapportering og brannkart 
  • Eksportere data for konsulent/entreprenør
  • Presentere kart for vurdering av ledningsnett og prioritere ledninger for utskiftning.
  • Opprette sonekart for trykk, avløp, lekkasje og fremmedvannssøk
  • Innmåling av manglende infrastruktur i felt 
  • Stikkprøver - kvalitetssikring av innmålinger i pågående prosjekter 
  • Rådgivning
  • Overvannsmodellering i Scalgo Live

Kontakt :

Anders Holme

VA-Rådgiver/Ledningskartkonsulent

Mobil: 942 78 656

E-post: anders.holme@daiv.no

Bartek Wojcik

VA-Rådgiver/Ledningskartkonsulent

Mobil: 967 29 371

E-post: bartlomiej.wojcik@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.