Fremmedvannsøk


Fremmedvann er avløpsvann som ikke er klassifisert som spillvann, og som transporteres gjennom avløpsledninger til renseanlegg. Dette inkluderer både overvann og ulike typer innlekket vann.


I mange kommuner representerer fremmedvann i avløpsnettverket en betydelig utfordring. Dette fører til både økonomiske og miljømessige konsekvenser. Effektiv håndtering og kontroll av fremmedvann er derfor essensielt for å minimere disse negative effektene.


Daiv har en spesialisert avdeling for fremmedvannssøk. Avdelingen fokuserer på å identifisere kilder til fremmedvann, oljelekkasjer, forurensningsutslipp og lignende. I dette arbeidet benytter vi  både tradisjonelle metoder og digitaliserte løsninger. 


Andre metoder

I tilegg til vannmålere bruker Daiv andre metoder for å spore fremmedvann i avløpsnettet. 

  • Røyktest: Denne metoden innebærer å blåse røyk inn i avløpssystemet. Røyken er trygg å bruke og lett synlig. Når røyken blåses inn, vil den sive ut gjennom sprekker, hull, eller andre åpninger hvor fremmedvann kan trenge inn. 
  • Fargesporing: Ved fargesporing tilsettes en ufarlig, tydelig farge i vannet. Denne fargen hjelper til med å spore vannets bevegelse gjennom systemet. Observatører kan deretter se hvor fargen dukker opp
  • Kamerainspeksjon: Denne teknologien innebærer å sende et kamera inn i avløpsrørene. Kameraet overfører bilder tilbake til operatøren for å oppdage sprekker, hull, eller andre defekter som bidrar til at fremmedvann trenger inn i ledningsnettet.

Mengdemåler

Ved å benytte avanserte teknikker for vannmåling, spesialiserer vi oss på å oppdage og lokalisere fremmedvann i avløpssystemer. Denne metoden innebærer nøyaktig måling av vannmengder i avløpsledninger. Data fra målerne brukes til å analysere variasjonen i vannmengde i avløpsnettet.

Kontakt :

Ole Jakob Kilde Kjørvik

VA-rådgiver/Ledningsnett-Siv-ing.

Mobil: 91643564

E-post: ole.kjorvik@daiv.no

Jan Mariusz Kajda

VA-rådgiver/Ledningsnett-ing.

Mobil: 96887917

E-post: jan.kajda@daiv.no

Tobias.L.Hauge

VA-rådgiver/Ledningsnett-ing.

Mobil: 41586689

E-post: tobias.hauge@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.