Overvannsmodellering

Scalgo Live

DaiV tilbyr overvannsmodellering for sine eierkommuner. I dette arbeidet benyttes Scalgo Live som modelleringsverktøy. 


Bruksområder:

  • Få en tydelig oversikt over flomrisiko.
  • Legge til rette for langsiktig overvannsplanlegging på tvers av fagområder og avdelinger.
  • Utarbeide dynamiske skybruddsplaner som kan deles både med administrasjonen og innbyggerne.
  • Gir grunnlag for kost-nytte-vurderinger av tiltak i tidligfase.
  • Godt verktøy for kontroll av reguleringsplaner
  • Verktøy for kvalitetssikring av overvannsplaner utarbeidet av eksterne utbyggereDaiV kan overføre datasett i form av "Raster format" og "Shape-filer", hvor disse kan overføres til kommunens egne kartsystemer.


Tilgjengelig dataoverføring via API

Skjermbilde 2024-03-01 110433
whatsNewProfile
whatsNewDepressionMap

Kontakt :

Anders Holme

VA-Rådgiver/Ledningskartkonsulent

Mobil: 942 78 656

E-post: anders.holme@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.