Nødvann

Driftsassistansen i Viken koordinerer den operative beredskapen for nødvann i Østfold fylke.


I 2019 etablerte DAIV nødvannsamarbeidet sammen med alle kommunene i Østfold for å sikre at alle, store og små kommuner, skulle klare å etterleve Drikkevannsforskriftens gjeldende plikt til å kunne levere nødvann.


En rådgiver er ansatt for å koordinere nødvannsamarbeidet og har ansvar for oppgaver som å:

  • Kjøpe inn og fornye felles utstyr
  • Vedlikeholde beredskapsmateriellet
  • Koordinere kurs og opplæring av beredskapspersonell
  • Utarbeide og ajourføre øvelsesplaner i samarbeid med den enkelte kommune 
  • Koordinere beredskapsøvelser i henhold til øvelsesplaner
  • Utarbeide rapport etter evalueringsmøter fra øvelser og reelle hendelser


Ved etableringen av nødvannsamarbeidet ble det investert i felles nødvannsutstyr, som er plassert på strategiske plasser i kommunene. 


Nødvannsamarbeidet har fokus på at utstyret skal kunne benyttes i det daglige og gjennom øvelser, slik at alle er trent og forberedt den dagen krisen inntreffer. Gjennom evaluering av reelle hendelse og øvelser bygger man erfaring og kompetanse, som igjen fører til kontinuerlig utvikling av samarbeidet.

Kontakt :

Åshild Torgersen Aas

Rådgiver HMSK beredskap - ing.

Mobil: 91731239

E-post: ashild.aas@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.