Bekkprøver

Regelmessig overvåking av bekker gjennom vannprøver gir oss muligheten til å oppdage eventuelle endringer i vannkvaliteten over tid.


Industriprøvetaking

Driftsassistansen i Viken utfører prøvetaking av industripåslipp til kommunalt ledningsnett.

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.