Tilsyn av spredt avløp


Hvorfor utfører vi tilsyn:

I henhold til forurensningsforskfriften §12-2 har kommunen som forurensningsmyndighet plikt til å føre tilsyn for å kontrollere at minirenseanlegget fungerer som det skal, og at vilkår i utslippstillatelsen etterfølges. Driftsasisstansen i Viken, med sin lange erfaring, gjennomfører 3.parts kontroll og tilsyn for kommuner med spredt avløp . Tilsynet undersøker om gjennomført service er tilstrekkelig og om anlegget overholder dagens rensekrav. Målet er å friskmelde de anlegg som fungerer tilfredstillende og å finne årsak og løsninger for de anleggene som ikke fungerer slik de skal. 











Hva gjøres ved tilsyn: 

DaiV vil besøke og åpne ditt anlegg for å sjekke tilstanden på anlegget. Ved tilsyn kontrolleres det om renseprosessen ser ut til å fungere som den skal. DaiV kontroller også slamnivå, kjemikalier, skader, og andre ting som kan påvirke renseeffekten. Det vil samtidig tas ut 1L prøve av det ferdig rensede avløpsvannet. Prøver sendes videre til akkreditert laboratorium for analyse. 


Hva skjer videre:

Etter at prøven er tatt ut fra anlegget, sendes den videre til akkreditert laboratorium for analyse av total fosfor (tot-p) og biologisk oksygen forbruk (BOF5). Kommunen mottar prøveresultatene fra DaiV sammen med de observasjonene som er gjort under tilsynet. Tilsynsresultatene sendes videre til anleggseier og leverandør av anlegget. Der tilsynet har avdekket avvik i henhold til utslippstillatelsen sendes det pålegg om utbedring. Det er anleggseiers ansvar å sørge for at feilene utbedres så snart som mulig. Dette er viktig med tanke på den forurensningsfaren anlegget utgjør når det ikke fungerer i henhold til utslippstillatelsen.

Nyttige huskeregler

  • Bruk bare fosfatfrie vaskemidler - se etter Svanemerket og at produktet er merket fosfatfritt
  • Bruk rist over sluk i oppvaskkummen
  • Ikke hell matrester eller kaffegrut i vasken
  • Ikke bruk kjemiske avløpsåpnere som for eksempel Plumbo når avløpet er tett - bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring
  • Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet
  • Ikke bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler som for eksempel Klorin det dreper bakteriene i renseanlegget
  • Ikke kast hår, våtservietter, Q-tips eller sanitærprodukter i toalettet- det kan føre til tilstopping og problemer i anlegget
  • Utvendige avløp som sluk, takvann og drenering skal ikke være koblet til avløpsrenseanlegget.

Kontakt :

Ahmad Alshaaban

Monika Tauteryte

VA-rådgiver/spredt avløp-ing

Mobil: 400 93 884

E-post: Ahmad.alshaaban@daiv.no

VA-rådgiver/spredt avløp

Mobil: 916 04 779

E-post: monika.tauteryte@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.