Trainee

Driftsassistansen i Viken er trainee-bedrift og deltaker i Norsk Vanns landsdekkende traineeprogram innen vann og miljøteknikk.


DaiV ønsker at unge ingeniører får muligheten til å skaffe seg en bred erfaringen innenfor vannbransjen tidlig i karrieren. Gjennom samarbeid med våre eierkommuner legger vi tilrette for at Trainee-kandidaten får ett innblikk i hvordan det er å arbeide i kommuner av ulik størrelse og i et interkommunalt selskap med spisskompetanse innenfor flere VA-faglige felt.


I DaiV vil man få muligheten til å arbeide innenfor følgende arbeidsområder:

Akkreditert prøvetaking, ledningskartverk, overvannsmodellering, ledningsnett (fremmedvannssøk), tilsyn med spredt avløp, beredskap, forvaltningsoppgaver som hovedplaner, saneringsplaner og overvannsplaner samt ROS-analyser.


En trainee hos oss får mulighet til å utvikle seg og spesialisere seg i innenfor spennende fagfelt sammen med gode kollegaer. Ønsker du en bærekraftig, samfunnsnyttig og spennende jobb, så har du muligheten her!

Birgith Øverby Terum var trainee i perioden 2020-2022. I traineeperioden sin var hun innom Våler kommune i Viken, Driftsassistansen i Viken og MOVAR IKS. Kilde: Norsk Vann (TraineeVann ordningen)

Kontakt :

Kenneth Arnesen

Daglig leder

Mobil: 41537735

E-post: kenneth.arnesen@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.